سی.دی مجموعه مقالات کنفرانس
1401/10/06

پژوهشگران گرامی

مجموعه مقالات کنفرانس را از لینک زیر می توانید دریافت نمایید:

https://b2n.ir/s59374

همچنین تصویر روی جلد CD از لینک زیر قابل دریافت است:

https://b2n.ir/x56325